10 th/ Nov / 2017

2 nd/ Aug / 2017
"Zen Gardens vol.3" was published from Mainichi Shimbun Publishing Inc.


šPublished
@


Received "Platinum"
from A'DESIGN AWARD & COMPETITION

for "Yu-kyu-En" (Garden for Hofu City
crematorium Yamaguchi Prefecture) and
"Garden for THE PAVILIA HILL"(THE PAVILIA
HILL Hong Kong).
Copyright © 2016 Japan Landscape Consultants. All Rights Reserved.